VALAMI KÉSZÜL..

Új, 600 milliós támogatás kérhető új mezőgazdasági gép és berendezés beszerzésére

2019.05.11.

Lízingdíj-támogatás igényelhető új mezőgazdasági gép és berendezés beszerzéséhez. A pénzügyi lízing hasznos finanszírozási eszköze a hatékonyság és termelékenység növelésére, ezért az agrártárca - a hitelekhez kapcsolódó kamattámogatási programjain túl - újraindítja a mezőgazdasági vállalkozások által új gépek és technológiai berendezések lízingbe vételéhez kapcsolódó támogatási programját. A programban 2019-ben összesen 600 millió forintot lehet lehívni.

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a támogatás formája kamattámogatás, amely lízing formájában megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódhat. Mindezt abban az esetben, ha a lízing futamideje 36 hónap, és ha a futamidő végén a mezőgazdasági termelő megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát. A kamattámogatás mértéke a lízingdíj kamattartalmának fele. Az ügylethez a kezességvállaló intézmények által nyújtott készfizető kezesség is kapcsolódhat.

A lízingdíj-támogatás mezőgazdasági gép és berendezés beszerzéséhez vehető igénybe, 2019-ben összesen 600 millió forintot lehet lehívni

Az év utolsó napjáig lehet pályázni a pénzre

A vállalkozások támogatási kérelmeiket 2019. december 31. napjáig nyújthatják be a földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. A támogatás részleteit a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet tartalmazza.

E rendelet szerint a mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági vállalkozás támogatást igényelhet:

 • a) mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez;
 • b) az állattartó telepek korszerűsítéséhez;
 • c) a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz;
 • d) mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez.

A támogatás:

 • a) beruházási hitel esetén kamattámogatás;
 • b) új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás;
 • c) az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezesség, készfizető kezesség formájában igénybe vehető támogatás.

Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatás együttes támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40%-ot.

A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a beruházás:

 • a) a fajlagos termelési költségek csökkentésére; vagy
 • b) az előállított termékek minőségének javítására; vagy
 • c) a higiéniai körülmények és az állatjólét javítására; vagy
 • d) a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységének diverzifikálására irányuljon.

Nem jogosult a mezőgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben:

 • a) csőd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt áll;
 • b) a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette;
 • c) 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára;
 • d) gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt áll;
 • e) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredő rendezetlen tartozása van;
 • f) az azonos jogcím keretében támogatott befejezetlen projekttel rendelkezik;
 • g) az adott beruházás a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 fejlesztési támogatásban, vagy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozható termelői szervezet támogatásban részesül;
 • h) az adott beruházás csak a meglévő közösségi vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányul;
 • i) a hitel-, illetve lízingszerződés nem HUF alapon kerül megkötésre;
 • j) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 • k) a beruházás termelési jogok, állatok és egynyári növények beszerzésére, illetve forgótőke finanszírozására irányul;
 • l) a beruházás megvalósítása a kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően már megkezdődött.

AGROMASTER IMPALA FFB 1000 

fa döntő-kitermelő gép BOBCAT T-770 skeeterhez (feller buncher)

AGROMASTERFÖNIX 1 M SEP GYÜMÖLCSFA ÜLTETŐGÉP

AGROMASTER IMPALA REL 145
AGROMASTER IMPALA REL 145

AGROMASTER IMPALA REL 145 FÜGGESZTETT 2 SOROS TORMA KIEMELŐ GÉP

A legújabb fejlesztésű vibrotálcás tormakiemelő gép segítségével a torma fő és mellékgyökérzete a teljes hosszukban hasznosíthatók maradnak. A földből könnyen kiszedhetők.